>> Pedigree <<

współpraca z hodowla Sentinel Anna Żero